Thursday, November 02, 2006

me and sunindahnya senja itu bersama matahari yang hampir padam.

0 komentar:

Post a Comment