Wednesday, October 13, 2010

Ayat of the Day

Katakanlah, "Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat intuk diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mendekat." (Q.S Saba: 50) 


2 comments: